Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

σύντομο σκετσάκι για 25η Μαρτίου

δραματοποίηση -παραλλαγή του δραματοποιημένου κειμένου του Βασίλη Δραχτίδη 

Αφηγητής:                
Πρὶν πολλὰ-πολλὰ χρόνια, πᾶνε ἕξι αἰῶνες ἀπὸ τότε, ἄρχισε γιὰ τὴν πατρίδα μας μία μεγάλη σκοτεινὴ περίοδος. Ἡ χειρότερη τῆς ἱστορίας μας.
Ἡ τουρκοκρατία.
Ἕνας λαὸς ἀλλόθρησκος ἦρθε ἀπ᾿ τὰ βάθη τῆς Ἀσίας καὶ κυριάρχησε σ᾿ ὅλα τὰ Βαλκάνια.
Ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ κοσμοξακουσμένη Πόλη, τὸ ὄνειρο τῶν λαῶν καὶ τῶν βαρβάρων ὁ πόθος, τούρκεψε.

Οι 3 είναι σε κύκλο εκτός από τον πρώτο που τρέχει και φωνάζει :
1ος Πῆραν τὴν Πόλιν, πῆραν τη, πῆραν τὴ Σαλονίκη! 
      Πῆραν καὶ τὴν Ἁγιὰ-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι.
2ος Κι ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες!
3ος Σώπασε κυρα-Δέσποινα καὶ μὴν πολυδακρύζεις,